Přeskočit na obsah

Klinická logopedie pro děti a dospělé

Naše soukromá ordinace nabízí služby klinické logopedie a speciální pedagogiky. Terapie je pro každého klienta sestavena individuálně. 

Kromě klinické logopedie se věnujeme rovněž dětem předškolního a mladšího školního věku. Nabízíme řadu programů a metod, které napomáhají rozvíjet jednotlivé dílčí kompetence dítěte. Současně se zaměřujeme na předškolní přípravu a podporu rozvoje zrakového, sluchového vnímání, grafomotoriku, pravolevou orientaci, serialitu a další schopnosti, důležité pro vstup na základní školu. 

Dále nabízíme prevenci specifických poruch učení v předškolním věku a odbornou pomoc při jejich zvládání během povinné školní docházky.