Přeskočit na obsah

Mgr. Martina Barchánková – klinický logoped, odborný garant

Mgr. Veronika Hoffmannová – logoped

Vzdělání:

Vysokoškolské Mgr.: Speciální pedagogika – logopedie a surdopedie (Masarykova Univerzita Brno)

Vysokoškolské Mgr.: Speciální pedagogika – speciálně pedagogické poradnství (Univerzita Jana Amose Komenského)  

Vysokoškolské Bc.: Speciální pedagogika – logopedie (Univerzita Jana Amose Komenského)

Celoživotní vzdělávání: Speciální pedagogika – surdopedie (Masarykova Univerzita Brno)

Osvědčení, kurzy a semináře:

Unikátní komplexně rozvíjející program pro děti ve věku 4-8 let (KuPREV)

Program pro rozvoj pozornosti pro děti ve věku 8–12 let  (KuPOZ)

Neurologické poruchy řeči (akreditovaný odborný kurz LOGO)

Vývojová dysfázie v klinické praxi I. a II. (akreditovaný odborný kurz AKL)

Vady a poruchy sluchu (akreditovaný odborný kurz AKL)

Vyšetřovací testy v klinické logopedii ­(akreditovaný odborný kurz LOGO)