Přeskočit na obsah

Klinická logopedie

pro děti a dospělé

Poskytujeme odbornou péči dětem i dospělým zaměřenou na diagnostiku a terapii poruch a vad komunikačních schopností. Komplexní logopedické vyšetření respektuje individuální potřeby každého klienta. Během stanovené doby terapie se plně věnujeme potřebám konkrétního klienta a následnému shrnutí, uzavření terapie a instruování k domácí práci. 

V naší ordinaci neupravujeme pouze formální stránku řeči, ale rozvíjíme veškeré jazykové roviny. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, gramatiky, užívání komunikace v běžných denních aktivitách, a samozřejmě rovněž na výslovnost. 

Do narušené komunikační schopnosti patří:

 • dyslalie (patlavost)
 • opožděný řečový vývoj
 • vývojová dysfázie
 • balbuties (koktavost, narušena dynamika řeči)
 • tumultus sermonis (breptavost)
 • afázie (porucha mluvené i psané řeči na základě organického poškození mozku, např.CMP)
 • dysartrie (porucha článkování řeči) a anartrie
 • palatolalie (vady řeči při rozštěpech rtu, čelisti a patra)
 • rhinolalie (huhňavost)
 • dysfagie (porucha polykání)
 • mutismus (nemluvnost)
 • poruchy řeči u dyslexie
 • poruchy řeči u DMO (dětské mozkové obrny)
 • poruchy řeči při mentální retardace
 • narušená komunikační schopnost v důsledku hlasové poruchy
 • myofunkční poruchy

Mgr. Veronika Hoffmannová – logoped

Mgr. Martina Barchánková – klinický logoped