Přeskočit na obsah

Ceník

Klinická logopedie

Komplexní vstupní logopedické vyšetření pro určení diagnózy a terapeutického plánu60 minut800 Kč
Individuální logopedická terapie30 minut450 Kč
Individuální logopedická terapie45 minut650 Kč
Jednorázová logopedická konzultace30 minut450 Kč
Lékařská zpráva na vyžádání300 Kč
Logopedické vyšetření pro přihlášku na VŠ30 minut350 Kč
STORNO poplatek v případě neomluvené absence250 Kč
Naše služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Speciální pedagogika

KuPREV (primárně preventivní program) – pravidelná lekce30 minut400 Kč
Pro tento program je nutné pořídit pracovní sešit v ceně 600,- Kč
KuPOZ (program pro rozvoj pozornosti) – pravidelná lekce30 minut400 Kč
Pro tento program je nutné pořídit pracovní sešit v ceně 850,- Kč
Individuální práce se žákem 1. stupně ZŠ s diagnózou SPU – pravidelná lekce30 minut400 Kč